skola

Utbud och efterfrågan

Posted by on November 09, 2017
skola / Comments Off on Utbud och efterfrågan

Det är många som frågar mig vilken den viktigaste och mest accepterade ekonomiska sanningen är. Svaret är inte speciellt svårt, utan det finns en självklarhet inom ekonomin som ligger till grund för nästan allt, lagen om utbud och efterfrågan. I all sin enkelhet är den den enskilt viktigaste hörnstenen i det stora huset som kallas för ekonomi.

Lagen om utbud och efterfrågan förklarar varför vatten kan vara mer eller mindre gratis från kranen i Sverige, medan du kan tvingas betala oändliga belopp för en flaska vatten i en öken. Det är ett väldigt enkelt samband med Pris (P) på den vertikala axeln och Kvantitet (Q) på den horisontala axeln. I modellen har du sedan två linjer, nämligen utbud och efterfrågan.

Utbudet gestaltas av en positiv linje och säger att ju bättre pris leverantörer får för en produkt, desto mer kommer de producera. Efterfrågan, å sin sida, gestaltas av en negativ linje. Den säger det motsatta, att ju högre pris, desto lägre kvantitet kommer efterfrågas. Linjerna för utbud och efterfrågan korsas vid en given kvantitet och prisnivå, detta är jämvikten där både leverantörens och konsumentens munnar mättas.

Nedanför ser du ett diagram av modellen:

Du kanske förvånas över hur simpel modellen är och tänker att “detta kan vem som helst räkna ut”, men som jag nämnde tidigare så ligger den till grund för betydligt mer avancerade mekanismer. Utbud och efterfrågan ligger till exempel bakom vilka räntenivåer centralbanker ska läggas på, teorier om arbitrage och mycket annat. Lagen om utbud och efterfrågan var det första jag fick lära mig när jag började läsa ekonomi på HHS, och av alla modeller är det den jag gillar mest. Enkel, men ack så komplex!